มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ในยุคศตวรรษที่ 21

    เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดโครงการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ในยุคศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมมีการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ และนวัตกรรมของนักศึกษา ณ วัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 

Christian University of Thailand took part in promoting

the quality of life of the elderly in the 21st century era

     On Saturday 25th November 2023, College of Nursing and Biomedical Engineering Program of College of Health Sciences organized the project on Christian University of Thailand took part in promoting the quality of life of the elderly in the 21st century era. The physical checkup activity and health advices as well as student innovation were provided to the participants at Donkhanak Temple, Donyaihom Subdistrict , Muang District , Nakhon Pathom Province.