มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรียนจบพยาบาล เป็นได้มากกว่าแค่พยาบาล ภาคภาษาอังกฤษ

>> รุ่นพี่คอนเฟิร์ม เรียนพยาบาล ภาคภาษาอังกฤษ ที่นี่ ไปได้ไกลกว่าที่คิด <<

*หลักสูตรพยาบาล ภาคภาษาอังกฤษ ต่อยอดได้เยอะมาก

*ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและมีฝึกภาษาที่ 2 ให้

*จบมาเลือกทำงานได้ทั่วโลก มีงานทำแน่นอน

✅ พยาบาลประจำแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลนานาชาติ หรือ โรงพยาบาลในต่างประเทศ

– วินิจฉัยและให้การพยาบาลตามความรุนแรงและเร่งด่วน

– นอกจากนั้นยังต้องสื่อสารกับญาติผู้ป่วยให้มีความเข้าใจตรงกันด้วย

– หลักสูตรจึงมีการสอนให้ทุกอย่าง สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

– ทั้งยังสอนทักษะการสื่อสารภาษาที่ 2 ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้

✅ พยาบาลประจำแผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลนานาชาติ หรือ โรงพยาบาลในต่างประเทศ

– คอยดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ระหว่างที่รอคลอด

– ตรวจดูสัญญาณชีพและอื่นๆ เพื่อประเมินภาวะร่างกาย

– ดูแลคุณแม่และทารกหลังคลอด พร้อมให้คำแนะนำ

– มีสอนในรายวิชาเฉพาะทาง ซึ่งเนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษ

– ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติได้สบายๆ

✅ พยาบาลประจำแผนก ICU โรงพยาบาลนานาชาติ หรือ โรงพยาบาลในต่างประเทศ

– ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต

– ติดตามผลการตรวจรักษาและอาการของผู้ป่วย พร้อมรายงานแพทย์

– มีฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลวิกฤต หรือ Nurse ICU ให้

– ทุกคนที่จบจากที่นี่ จึงมีความรู้และเข้าใจลักษณะงานแผนก ICU

– และยังสามารถทำงานในต่างประเทศได้ด้วย เพราะหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ

✅ พยาบาลประจำคลินิกเสริมความงาม คลินิกนานาชาติ หรือ คลินิกในต่างประเทศ

– ให้ความช่วยเหลือแพทย์ขณะทำหัตถการ

– ทำหัตถการบางชนิด เช่น เลเซอร์ ทรีตเมนต์ต่างๆ

– ซึ่งปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก

– จึงต้องอาศัยพยาบาลที่มีทักษะภาษาที่ 2 ช่วยสื่อสาร

– ดังนั้น น้องๆ ที่เรียนหลักสูตรนี้ มีทักษะภาษาติดตัวไปแน่นอน

✅ พยาบาลประจำหน่วยวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

– คัดกรองอาสาสมัครที่มีหลายเชื้อชาติ

– เก็บบักทึกข้อมูลจากอาสาสมัคร ซึ่งอาจจะต้องบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ

– หลักสูตรนี้จึงช่วยให้น้องๆ เข้าใจศัพท์เทคนิค

– สามารถอภิปรายผลกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นต่างชาติได้

– นอกจากนั้นยังเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพได้ด้วย

 

✅ พยาบาลประจำโรงเรียนนานาชาติ

– อยู่ประจำห้องพยาบาล

– วินิจฉัยและให้การพยาบาลเบื้องต้น

– ต้องอาศัยทักษะภาษาที่ 2 เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

– ซึ่งในตอนที่ฝึกงาน บางคนจะมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ

– ทำให้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น สามารถรับมือได้

✅ เจ้าของธุรกิจ Nursing Home ทั้งในและต่างประเทศ

– วางแผนงานและบริหารธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

– คอยกำกับการดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุให้เป็นไปตามหลักทางการแพทย์

– นอกจากนั้นแล้ว หากเรามีทักษะภาษาที่ 2 สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

– สามารถคุยกับบุคลากรในวงการแพทย์ที่เป็นชาวต่างชาติได้

– ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ และต่อยอดธุรกิจให้ไปไกลในระดับประเทศได้ด้วย

*ถ้าความฝันของน้องๆ คืออยากเป็นพยาบาลที่อนาคตต่อยอดได้ไกล

*หลักสูตรนี้ตอบโจทย์มากๆ รีบสมัครก่อนเต็ม!

—————————-

 

#WellnessEducation #มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม #มอคริสเตียน #มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสุขภาวะ #สายสุขภาพ #สายวิชาชีพ #จบมามีงานทำ100% #กราฟิกและมัลติมีเดียคริสเตียน