มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลนักศึกษาและบุคลากรดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2566

     นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลในโครงการคัดเลือกนักศึกษาและบุคลากรดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ประจำปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 5 ราย ได้แก่