มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รวม 5 อาชีพมั่นคง หลังได้วุฒิผู้ช่วยพยาบาล

>> เปิด 5 อาชีพมั่นคง ที่คนมีวุฒิผู้ช่วยพยาบาลสามารถทำได้ <<

*หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.คริสเตียน จบมาเลือกทำอาชีพได้เยอะ

*เพราะได้รับรองจากสภาการพยาบาล ใครๆ ก็มั่นใจในคุณภาพ

*เรียนแค่ 1 ปี มีรายได้มั่นคง มีงานทำ 100%

✅ ผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาล

– ช่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น พร้อมตรวจวัดสัญญาณชีพ

– ประสานงานกับแพทย์และพยาบาล

– ช่วยดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

– ซึ่งหลักสูตรนี้มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการพยาบาลเบื้องต้น

– รวมไปถึงการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณชีพ

– ไม่ได้เรียนวิทย์มาก็เข้าใจได้ง่าย สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพแน่นอน

 

✅ ผู้ช่วยทันตแพทย์

– ช่วยจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อม

– ช่วยหยิบจับเครื่องมือที่ทันตแพทย์ต้องการ

– ประเมินสภาวะผู้ป่วย และรายงานให้พยาบาลทราบ

– ซึ่งจะมีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับสุขอนามัยและการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ

– นอกจากนั้นยังสอนเกี่ยวกับการบันทึกรายงานอีกด้วย

– ดังนั้นจึงใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในตำแหน่งนี้ได้

✅ ผู้ช่วยพยาบาลประจำคลินิกเสริมความงาม

– ช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการทำหัตถการของแพทย์

– ทำทรีตเมนต์และเลเซอร์บางรายการ

– จะมีการเรียนเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์และชื่อยาต่างๆ

– ทำให้มีความเข้าใจคำสั่งของแพทย์ ช่วยหยิบจับอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

✅ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

– คอยดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

– จัดอาหารที่เหมาะสม มีสารอาหารครบถ้วน

– คอยตรวจสอบและประเมินอาการของผู้สูงอายุเบื้องต้น

– มีการเรียนการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง

– ทำให้มีประสบการณ์และเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุ

✅ ผู้ช่วยนักกายภาพ

– จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา

– คอยช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดขณะทำการรักษาผู้ป่วย

– โดยในหลักสูตรจะได้เรียนเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้น

– ทำให้มีความเข้าใจในร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน

– จึงสามารถช่วยขยับท่าทางที่จะไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้

*ใครอยากมีอนาคตมั่นคง ดูแลครอบครัวได้ ต้องห้ามพลาด

*ขอแค่มีวุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติครบ ก็สมัครได้แล้ว

*เรียนแค่ 1 ปี แถมค่าเทอมคุ้มค่ามาก รีบยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้เลย!

—————————-

 

#WellnessEducation #มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม #มอคริสเตียน #มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสุขภาวะ #สายสุขภาพ #สายวิชาชีพ #จบมามีงานทำ100% #กราฟิกและมัลติมีเดียคริสเตียน