มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณพศิพรรณ วิทิตกพัทธ์

ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 520xxx ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น จากโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
     >>> ปัจจุบัน คุณพศิพรรณ วิทิตกพัทธ์ ปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตำแหน่ง Trauma nurse coordinator โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์