มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความชื่นชม

นางสาวพลอยไพลิน นรชาญ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความชื่นชม นางสาวพลอยไพลิน นรชาญ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย

บริเวณถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว หน้าหอพักบลูเบอรรี่

เช้าวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 06.40 น.

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”