มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียนการเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ คลองเจดีย์บูชา หน้าวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร ได้นำบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 51 คน เข้าร่วมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ คลองเจดีย์บูชา หน้าวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม  โดยจัดนักศึกษาและตกแต่งรถแห่นางนพมาศร่วมเดินในขบวน  ทั้งนี้นายกเทศมนตรี นครนครปฐม นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึก ณ ขบวนแห่ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน