มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับ สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ เอเอสเอ็ม

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ เอเอสเอ็ม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการส่งเสริมกีฬาฟุตซอลของ“มหาวิทยาลัยคริสเตียน” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับสโมสรอาชีพ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน, นายธีรวีร์ คณานุรักษ์ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด  ทางด้านสโมสรการท่าเรือ เอเอสเอ็ม โดย นายนคร พวงบุบผา ประธานสโมสรฟุตซอลการท่าเรือ และนายอุดม ทวีสุข หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตซอลการท่าเรือ และได้เปิดตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยคริสเตียน นายณรงค์ศักดิ์ คงแก้ว ตำนานนักฟุตซอลทีมชาติไทย

Memorandum of Outstanding (MOU) between

Christian University of Thailand and Port ASM Futsal Club

     Christian University of Thailand and Port ASM Futsal Club signed the MOU to promote the futsal of Christian University of Thailand and develop the potential of students towards the excellence of professional level on Thursday 14th December 2023 at the Meeting Room of Administration Building, Christian University of Thailand. The MOU Signing Ceremony was attended by Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand, Mr. Teerawee Kananurak, Organizational Communication and Marketing Manager, Mr. Nakhon Puangbubpha, Chairman of Port Futsal Club, Mr. Udom Taweesuk, Head Coach of Port Futsal Club, and Mr. Narongsak Kongkaew, former member of Thailand National Futsal Team and Head Coach of Christian University of Thailand Futsal Club.