มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจบริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ”

     เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ในชื่อโครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจบริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน