มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สงสัยมั้ย จบ กายภาพบำบัด ไป ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

>> จบกายภาพบำบัด เลือกทำงานอะไรได้มากกว่าที่คิด <<

*นี่คือหลักสูตรที่สอนครอบคลุมทุกด้านๆ

*อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสภากายภาพบำบัด

*ทำให้สามารถเลือกทำอาชีพได้เยอะมาก ไม่ตกงานแน่นอน

✅ นักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลและคลินิก

– ซักประวัติ ประเมินสภาวะของผู้ป่วย

– พบกับเคสผู้ป่วยหลากหลายแบบ

– หลักสูตรจะสอนเนื้อหาที่มีความครอบคลุม

– ได้เรียนวิธีการบำบัดที่หลากหลาย

– เพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✅ นักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา

– ประเมินสภาพร่างกายของนักกีฬา

– วิเคราะห์และจัดการฝึกเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ

– รักษาและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บต่างๆ

– ซึ่งทุกคนจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ดูแลทีมนักกีฬาระดับชาติ

– จะได้ทั้งความรู้และเทคนิคดีๆ ที่ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือ

✅ นักกายภาพบำบัดประจำสปา

– บำบัดอาการเจ็บป่วยโดยใช้ความรู้ด้านสปาร่วมด้วย

– ช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

– ซึ่งในหลักสูตรจะมีสอนวิชาเลือกเสรีเกี่ยวกับสปาอยู่แล้ว

– จึงสามารถประยุกต์ใช้ทั้ง 2 ศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

– ทำให้ผู้รับบริการสบายทั้งกายและใจ

✅ นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกเสริมความงาม

– หัตถการบางอย่างจะต้องทำโดยนักกายภาพบำบัด

– เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องเลเซอร์บางชนิด

– ขณะเรียนก็จะได้ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฎิบัติการ

– มีความชำนาญและเข้าใจหลักการทำงานของเครื่อง

– จึงสามารถทำหัตถการบางอย่างได้

✅ นักกายภาพบำบัดอิสระ

– เลือกรับงานได้อย่างอิสระ

– ส่วนใหญ่จะมีบริการรักษาให้ถึงบ้านของผู้ป่วย

– ซึ่งหลักสูตรของที่นี่ก็เตรียมความพร้อมให้

– โดยให้ฝึกงานครบทุกคลินิกเฉพาะทาง

– มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาแตกต่างกัน

– จึงเลือกรับงานได้หลากหลายเคส

 

✅ นักกายภาพบำบัดในทีมวิจัย

– ต้องมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

– คิดค้นและต่อยอดนวัตกรรมใหม่

– ต้องทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ เช่น วิศวกรชีวการแพทย์

– ในหลักสูตรจะมีการทำโครงงานวิจัยอยู่แล้ว

– ทุกคนจึงมีประสบการณ์และเข้าใจกระบวนการวิจัย

– ทำให้มีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและสามารถทำงานได้

✅ เจ้าของคลินิกกายภาพบำบัด

– วางแผนงาน สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม

– ควบคุมขั้นตอนการบำบัดรักษาให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้อง

– นอกจากนั้นยังต้องอาศัยความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ซึ่งในหลักสูตรนี้ จะมีสอนให้ครบ ทั้งกฎหมายและการเป็นผู้ประกอบการ

*อยากเป็นนักกายภาพบำบัด ให้เลือกสมัครที่นี่เลย

*ไม่ต้องแข่งขันกับใคร ขอแค่มีคุณสมบัติครบก็รอเรียกสัมภาษณ์ได้เลย

*รีบยื่นใบสมัครก่อนเต็ม!

—————————-

 

#WellnessEducation #มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม #มอคริสเตียน #มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสุขภาวะ #สายสุขภาพ #สายวิชาชีพ #จบมามีงานทำ100% #กราฟิกและมัลติมีเดียคริสเตียน