มหาวิทยาลัยคริสเตียน

งานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส นักศึกษา

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน  จัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส สันติสุขบนแผ่นดินโลก (Peace On Earth) สำหรับนักศึกษา จุดเทียนแห่งคริสตมาส โดยศาสนาจารย์จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน อธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ทั้งนี้มีกิจกรรมการแสดง และจับฉลากมอบรางวัลแก่นักศึกษา ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ และมีการแข่งขันฟุตบอล เพื่อสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยคริสเตียน   

Christmas Celebration for Students

    Christian University of Thailand organized Christmas Celebration (Peace On Earth)for students. Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian University of Thailand lit the candle of Christmas. Assistant Professor Dr.Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand prayed to praise and thank God and awarded a plaque of honor to outstanding alumni. Various shows were performed and Christmas gifts were awarded to lucky students at Multipurpose Building. In addition, a relationship football game was played by  personnel and alumni at the stadium on Saturday 16th December 2023.