มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมมหาวิทยาลัยคริสเตียน-ตากแดด สร้างสรรค์โรงเรียน ยิ้มสวย ตาใส ไร้เหา รู้เท่าทันสิ่งอุดกั้นลงคอ

     อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย อาจารย์บุญญภักดิ์ เห่งนาเลน และ อาจารย์ศิรเมศร์ โภโค นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ใน รายวิชาTNUR 3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด  จัดโครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียน – ตากแดด  สร้างสรรค์โรงเรียน ยิ้มสวย ตาใส ไร้เหา รู้เท่าทันสิ่งอุดกั้นลงคอในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566  ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

😘😘😘 โดยมีการจัดกิจกรรมดี ๆ อาทิ เช่น

  1. ตรวจร่างกายนักเรียน
  2. ตรวจวัดสายตา
  3. ให้สุขศึกษา
  4. กิจกรรมนันทนาการและบันเทิง

 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอำไพ โสดาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีฯ