มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน

     อาจารย์วิศิษฏ์ แก้วเอี่ยม  อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสตียน และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 20  โดยมีการประกวดฯ ใน 3 รุ่น ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป  ในวันที่ 4-5 มกราคม 2567 ณ องค์พระปฐมเจดีย์