คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิทยาเขตหลักนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะพยาบาลศาสตร์ 144 ถ.พระประโทณ-บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 2204,2219,2212

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์
ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย(เชิงสะพานหัวช้าง)
เลขที่ 328 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-2146038, 02-2146303-6

โทรสาร 02-2146039