คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การลงนามข้อตกลงระหว่าง

มหาวิทยาลัยคริสเตียนและสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ และอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมภาคตะวันตก (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) โดยมีคุณวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) เป็นผู้ลงนามจากสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้กับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต

     สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมโรงแรมต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคม รวมถึงการยกมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับสมาชิกของสมาคม ส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เกิดความประทับใจและได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

 

MOU Signing Ceremony

between Christian University of Thai Hotel Association : Western Chapter

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     Dr.Apinun Untaweesin, dean of Multidisciplinary College, Dr.Anuthida Prasertsak, Vice dean, Mr.Songkran Klomsook, Head of Tourism and Hospitality Management Program and  Khun Vason Kittikul, President of Thai Hotel Association (THA) : Western Chapter agreed to build cooperation by signing a memorandum of understanding (MOU) to strengthen and enhance academic and professional abilities of Tourism and Hospitality Management Program students as well as to facilitate a cooperative education study site for the senior students who desire to work with a professional companies in Phetburi and Prachuabkirikhan Provinces, Thailand.

 

Thai Hotel Association (THA): Western Chapter has focused on supporting the hotel industry, upholding standards, and adding value to its members in their areas. Visitors to Phetburi and Prachuabkirikhan Provinces can rely on THA as a trustworthy for the best possible travel experience.

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน