คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรียน พยาบาล ที่ไหน ดี พยาบาล nursing

Bachelor of Nursing Science Program

Nursing Science

Name of Program

Thai : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
English : Bachelor of Nursing Science Program (INTERNATIONAL PROGRAM)

Degree Offered

Full Name (Thai) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Full Name (English) : Bachelor of Nursing Science
Abbreviation (Thai) : พย.บ.
Abbreviation (English) : B.N.S
Previous slide
Next slide

Strength

Careers after Graduation

Student Qualifications

Curriculum Structure

Total Credits of the Curriculum are not less than 138 credits

Tuition Fee

  •  
  • Year 1 → 150,600.00 ฿
  • Year 2 → 155,800.00 ฿
  • Year 3 → 156,700.00 ฿
  • Year 4 → 114,080.00 ฿
  • Estimated Grand Total Costs 577,180.00 ฿
  • The additional estimated cost throughout the whole program is 157,404 Baht. It will be paid each term depending on the number of course registration.

คณะอื่นๆ