คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศิษย์เก่าคนเก่ง สาขากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ากายภาพบำบัดรุ่นที่ 9 นางสาวภาวิณี สายมณี  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขานวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์) กับผลงานนวัตกรรม ” ถังปั่น ลดข้อติด พิชิตความแข็งแรง” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงานวิจัย R2R นวัตกรรมเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน