คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Advance Cardiac Life Support Overview and Protocol – ACLS AHA.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ACLS Megacode

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Acute Coronary Syndrome and Heart Attack

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Deep Head Hanging Maneuver to Treat BPPV Vertigo

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อุบัติเหตุทางตา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

phacoemulsification cataract surgery

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Acute Coronary Syndrome and Heart Attack

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Varicose veins & chronic venous insufficiency

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Deep vein thrombosis

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Raynaud’s Disease

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

arterosclerosis

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Stroke

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

CAG PCI

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Heart Bypass Surgery (CABG)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Exercise stress test

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Dialysis

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Cranial Nerve Examination – OSCE Guide (New Version)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Pathophysiology of Guillain-Barre syndrome