คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Functional Approach in Upper Body

    การอบรมที่ทางสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัดจันทอุดม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Functional Approach in Upper Body ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโกลด์เด้นซิตี้ ระยอง โดยมี กภ.เฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า และ กภ.อรรควุฒิ คนกาญจน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน