คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมจิตอาสาวันพยาบาลแห่งชาติกับสโมสรโรตารี

     นายโรจนันทพงศ์ ศศิธีรพรรณ ประธานชมรมโรทาแรคท์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำเพื่อนๆ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันพยาบาลแห่งชาติกับสโมสรโรตารี นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ และบริเวณตลาดบน-ตลาดล่าง โดยมีกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดข้างเคียง ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ และเนื่องในวันที่ 24 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันโปลิโอโลก  จึงมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโปลิโอให้กับมูลนิธิโรตารีสากลอีกด้วย

We Are This Close to Ending Polio

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน