คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวาสนา นันทชยานนท์

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ “คุณวาสนา นันทชยานนท์” ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 530xxx ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

>>> ปัจจุบันคุณวาสนา ปฏิบัติงานแผนกOPD ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน