คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความชื่นชม คุณกรนภา (สมอ่อน) มงคลคีรีโรจน์

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความชื่นชม “คุณกรนภา (สมอ่อน) มงคลคีรีโรจน์ ” ศิษย์เก่าคณะพยาบาลรหัส 490xxx ที่ได้ให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลอุบัติเหตุถนนลาดกระบัง อ่อนนุช เช้าวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.45 น. ปัจจุบันปฏิบัติงานแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระราม 9

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน