คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปรางนลิน พีรพุฒิเวทย์

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ” คุณปรางนลิน พีรพุฒิเวทย์ ” ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 510xxx หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) ณ เวลานั้น … ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

>>> ปัจจุบันคุณปรางนลิน ปฏิบัติงานแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน