คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ

คุณปาจรีย์ ศักดิ์วาลี้สกุล คุณสุขุมาล เนียมประดิษฐ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และ คุณฉัตรชัย พิมาทัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับได้แก่ ” คุณปาจรีย์ ศักดิ์วาลี้สกุล ” “คุณสุขุมาล เนียมประดิษฐ์ ” ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และ ” คุณฉัตรชัย พิมาทัย ” ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในงานงานฉลองวันคริสตสมภพและวันคืนสู่เหย้า ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน