คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิระภา สร้อยไข ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ” คุณนิระภา สร้อยไข ” ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 510xxx ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

>>> ปัจจุบันคุณนิระภา ปฏิบัติงานแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อและแผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน