คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจุฬาลักษณ์ ค้ำพันธุ์

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ “คุณจุฬาลักษณ์ ค้ำพันธุ์” ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 420xxx ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาบริหารทางการพยาบาล ประจำปี 2564 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

>>> ปัจจุบันคุณจุฬาลักษณ์ เป็นหัวหน้างานป้องกันโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ/หัวหน้างานจ่ายกลางและTriage nurse OPD โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน