คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิตราพร มั่นยิ่ง

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ ” คุณจิตราพร มั่นยิ่ง ” ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 570xxx ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการสร้างนวัตกรรม ประจำปี 2564 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

>>> ปัจจุบันคุณจิตราพร ปฏิบัติงานแผนกเฉพาะทางฉุกเฉินและศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน