คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรามาศ เก้าเอี้ยน

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ “คุณจิรามาศ เก้าเอี้ยน” ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 530xxx ที่ได้รับรางวัล Popular vote และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

>>> ปัจจุบันคุณจิรามาศ ปฏิบัติงานแผนกหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน