คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิลาทิส (Pilates) กับกายภาพบำบัด

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร สุภัทชราพร โคตรชมภู และทีม จาก The Balanced Pilates & Physio ให้ความรู้และแนะนำการเรียน การสอน พิลาทิส (Pilates) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เป็นที่นิยม มีประโยชน์มากมาย เช่น เสริมสร้างความแข็งแรงแกนกลางลำตัว ปรับสรีระโครงสร้างของร่างกาย ฯลฯ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด

 

Previous slide
Next slide