ราตรีน้ำเงินทอง

Christian University of Thailand

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติให้จัดงานราตรีน้ำเงินทอง เพื่อแสดงความยินดีแด่บัณฑิตใหม่ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวแสดงความยินดีแด่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ศาสนาจารย์ ดร.พญ.วิจิตรา อัครพิชญธร อนุศาสก อธิษฐานสรรเสริญและขอบพระคุณ ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัย คริสเตียน เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C.U.T.