โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชิงให้ความรู้ กิจกรรมหัวข้อ “Fitness Trainer”

     ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ร่วมกับทรูอารีน่า สปอร์ตคลับ หัวหิน และ ไอซ์เบิร์ก สปอร์ตคลับ จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมในหัวข้อ “Fitness Trainer” เป็นการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวดี ๆ จากรุ่นพี่เหล่าเทรนเนอร์ของสปอร์ตคลับชั้นนำของประเทศไทยและเป็นสปอร์ตคลับได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล วิทยากร พี่ไจ๋ Senior Fitness Instructor และพี่ฟาง Sports Instructor จากทรูอารีน่า สปอร์ตคลับ หัวหิน และ พี่ก้อง Fitness Assistant Manager จากไอซ์เบิร์ก สปอร์ตคลับ กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เข้าใจและเตรียมความพร้อมในอาชีพทางด้านฟิตเนสเทรนเนอร์ และการนำความรู้ในการเรียนมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพในอนาคต และยังมีบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมดังกล่าว

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”