คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินประเภท Fighting system

     อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินประเภท Fighting system ในการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สนามกีฬาทรูอารีน่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน