คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการรณรงค์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพของประชาชน ในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 อาจารย์รัทภัทร บุญมาทอง นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดโครงการ ” มหาวิทยาลัยคริสเตียน – รพ.สต., อบต.ดอนยายหอม วัดดอนขนาก ร่วมรณรงค์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพของประชาชน ในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน ” ณ วัดดอนขนาก บริเวณศาลาริมสระน้ำ หน้าพระนอนใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รุจิรา  สืบสุข รองคณบดีด้านบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น/ การให้ความรู้และคำแนะนะทางด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานอีกด้วย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน