คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

    พิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

“Baccalaureate 2019” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ขอแสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จของบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด และบัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียนทุกๆท่าน

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน