คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ “สูงวัยดูแลใส่ใจสุขภาพ”

     ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมทำกิจกรรมบริการวิชาการกับชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลดอนยายหอม ในโครงการ “สูงวัยดูแลใส่ใจสุขภาพ” โดยมีหัวข้อย่อยเรื่อง 3 เรื่อง   เป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยว ลำไส้และสมอง กับอาหารป้องกันโรคอัลไซเมอร์ รวมทั้งมีกิจกรรม workshop การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม และโปรแกรมการประเมินคลื่นสมอง

Previous slide
Next slide