คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาของคณะฯ จัดกิจกรรมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมซุ้มเกมส์ มีการเปิดร้านขายของ และมีการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2563 โดยมีนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศในงานของเราจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสนุกสนาน เพื่อสืบสานประเพณีไทย

ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2563 มีดังนี้

  • ชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัล popular vote ได้แก่ นายอาทิตย์ แก้วเขียว สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • รองชนะเลิศอันดับหนุ่ง ได้แก่ นายณัฐศักดิ์ ตันคำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • รองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวนันทนา ชาตะพันธ์ สาขาวิชาพยาบาล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน