คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ "วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ" คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.ดร.กิตติพันธุ์ อรุณพลังสันติ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ” ให้กับ ชมรมผู้สูงอายุตลาดจินดา ณ. รพ.สต. ตลาดจินดา โดยภายในงานมีกิจกรรมการยืดกล้ามเนื้อน่องเพื่อป้องกันการล้ม การทดสอบการเคลื่อนไหว การวัดมวลกายในผู้สูงอายุ และมีการมอบวุ้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน