คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัด "โครงการอบรมพัฒนาการเขียนตำราทางการพยาบาล"

     คณะพยาบาลศาสตร์ จัด “โครงการ​อบรมพัฒนาการเขียนตำราทางการพยาบาล​” ในวันพฤหัสบ​ดี ​ที่​ 17​ มิถุนายน​ 2564​ เวลา​ 9.00​-15.00 น.​
     โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับการบรรยายจากวิทยากร ” ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย “​ รองอธิการบดี​ ฝ่ายวิจัย​ มหาวิทยาลัย​คริสเตียน​ และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​จากตัวแทนอาจารย์​ทั้ง​ 5​ สาขา​ ได้แก่​ อาจารย์​รัฏภัท​ร์​ บุญ​มา​ทอง​ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่​และ​ผู้สูงอายุ​ อาจารย์​อุษา​ ตันท​พงษ์​ สาขาการพยาบาลชุมชน​ อาจารย์​ ดร.​ รุจิรา​ สืบสุข​ สาขาการพยาบาลมารดา​ ทารกและผดุง​ครรภ์​ อาจารย์​ ดร.​ อรพิชา​ เกตุ​พันธ์​ สาขาการพยาบาล​สุขภาพ​จิตและจิตเวช​ และอาจารย์​​ธนัฎฐชมน มัธยะจันทร์ สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน