คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากคณะพยาบาลศาสตร์

     ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากคณะพยาบาลศาสตร์ >>>> วันอังคารที่  12  ตุลาคม พ.ศ.2564 ทีมผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์   ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลใหม่  ” คุณสำลี คิมนารักษ์ ”  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร.พ.ศูนย์นครปฐม พร้อมประสานงานแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน