คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ "

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์บุญญภักดิ์ เห่งนาเลน เป็นตัวแทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
     เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ” ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซด์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อเสริมสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการด้านการควบคุมยาสูบในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล และพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ รวมทั้งเพื่อสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ ในภูมิภาคต่างๆ มุ่งสู่การสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่