คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมประกวดในรายการ Thailand Friendly Design 2562

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      นางสาวภาวิดา เนตรน้อย นางสาวอุมา สุทธิโสกเชือก และนางสาวพิมพ์ชนก เที่ยงประยูร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้จัดทำ เครื่องจ่ายยาแบบอัตโนมัติ ตั้งเวลา เข้าร่วมประกวดในรายการ Thailand Friendly Design 2562 ซึ่งจัดโดย Thailand Friendly Design for All Foundation มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในงาน Friendly Design Expo 2562 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จัดขึ้น ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยมีอาจารย์จารุวรรณ จันทร์กอง เป็นที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน