คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ามอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับปลัดเทศบาล

(ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี) เทศบาล ตำบลดอนยายหอม

    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์หทัยชนก หมากผิน ผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับอาจารย์ศุภศิษฎ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์ และ อาจารย์จารุวรรณ จันทร์กอง เป็นตัวแทนคณะฯ เข้ามอบตะกร้าปีใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวไรซ์เบอรี่ พรีไบโอติก และผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของสาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ร่วมพัฒนาต่อยอดเชิงพานิชย์กับบริษัทอรุณสวัสดิ์ เพื่อมอบให้ คุณมาโนช ไวว่อง ปลัดเทศบาล (ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี) เทศบาล ตำบลดอนยายหอม  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน