คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้กับ บริษัท ซิกม่า ไบโอเทค จำกัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      อาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ อาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ถูกคัดเลือกโดยสำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ (ISP) ให้เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้กับ บริษัท ซิกม่า ไบโอเทค จำกัด และเข้าทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563