คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีลงนามข้อตกลงกองทุนและมอบทุน " ให้ ไม่มีที่สิ้นสุด" และ " รัก ไม่มีที่สิ้นสุด"

      พิธีลงนามข้อตกลงกองทุนและมอบทุน ” ให้ ไม่มีที่สิ้นสุด” และ ” รัก ไม่มีที่สิ้นสุด” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโถงสภา ชั้น 1 อาคารราชัยวิถี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน