คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย จิตใจผ่องใส ใส่ใจในคุณธรรมและจริยธรรม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์รัฎภัทร บุญมาทอง ดูแลรับผิดชอบโครงการ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จัดโครงการ ” มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย จิตใจผ่องใส ใส่ใจในคุณธรรมและจริยธรรม ” ณ วัดดอนขนาก จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน : บริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ การสาธิตขั้นตอนการล้างมือ ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองทางด้านสุขภาพ และร่วมคัดแยกสิ่งของที่ได้รับจากการตักบาตรเทโว เพื่อนำไปบริจาคยังสถานที่ต่างๆ ต่อไป

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน