คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ "การประกวดผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษา “มหกรรมงานวิจัย เพื่อพยาบาลไทย 4.0 ”

     โครงการ “การประกวดผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษา “มหกรรมงานวิจัย เพื่อพยาบาลไทย 4.0 ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ขอแสดงความยินดีกับ นวัตกรรม ” ออกกำลังกายด้วยรองเท้าจุกยางและมือยืด ” ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการ มหกรรมงานวิจัย เพื่อพยาบาลไทย 4.0