คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความชื่นชม นายจักรกฤษณ์ พิทักพงษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความชื่นชม ” นายจักรกฤษณ์ พิทักพงษ์ ” นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ที่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์แหกโค้งบริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ ก่อนเข้าจังหวัดชัยภูมิ เวลา 01.20 น.และนำส่งโรงพยาบาลชัยภูมิภายหลังเมื่อเวลา 01.40 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน