คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความชื่นชมความกล้าหาญและเสียสละ ของ คุณยุพิน พั้วทอง

      ขอแสดงความชื่นชมความกล้าหาญและเสียสละ ของ คุณยุพิน พั้วทอง ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า ในเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทำร้ายหมอ-เจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน และ โรงพยาบาลคู่อริ