คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Hydrotherapy หรือ ธาราบำบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Hydrotherapy หรือ ธาราบำบัด เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักในการรักษา น้ำในสระที่ทุกท่านเห็นมีประโยชน์ต่อการรักษามากมาย ทั้งมีแรงพยุง ลดแรงเสียดภายในข้อต่อ ลดแรงกระแทก เพิ่มและลดแรงต้านได้ตามวิธีการฝึก และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งสนุก เย็น ผ่อนคลาย และได้ประโยชน์ต่อร่างกาย นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 จะเรียนรู้ศาสตร์นี้อย่างลึกซึ้งและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อไป

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน