มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3438-8555
โทรสาร 0-3427-4500

การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง
76 กรุงเทพฯ - ราชบุรี (สายเก่า) รถปรับอากาศชั้น 2 ขึ้นรถที่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารสายใต้ ลงบริเวณแยกพระประโทณ-บ้านแพ้ว
80 กรุงเทพฯ - กำแพงแสน - บางลี่ (สายเก่า) รถตู้ ขึ้นรถที่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารสายใต้ ลงบริเวณแยกพระประโทณ-บ้านแพ้ว
83 กรุงเทพฯ - นครปฐม (สายเก่า) รถปรับอากาศชั้น 2 ขึ้นรถที่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารสายใต้ ลงบริเวณแยกพระประโทณ-บ้านแพ้วหรือที่ท่าจอดรถ
แล้วขึ้นรถโดยสารประจำทางสายนครปฐม-บ้านแพ้ว มายังมหาวิทยาลัย
997 กรุงเทพฯ - นครปฐม (สายใหม่) รถปรับอากาศชั้น 1
ขึ้นรถที่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารสายใต้ ลงบริเวณแยกพระประโทณ-บ้านแพ้วหรือที่ท่าจอดรถ
แล้วขึ้นรถโดยสารประจำทางสายนครปฐม-บ้านแพ้ว มายังมหาวิทยาลัย
รถตู้ด่วนพิเศษ สาย 997 กรุงเทพฯ-นครปฐม ขึ้นรถที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลงบริเวณแยกพระประโทณ-บ้านแพ้วหรือที่ท่าจอดรถ
แล้วขึ้นรถโดยสารประจำทางสายนครปฐม-บ้านแพ้ว มายังมหาวิทยาลัย

*****กรณีที่ลงบริเวณแยกพระประโทณ-บ้านแพ้ว เดินเลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นรถโดยสาร
ประจำทางสายนครปฐม-บ้านแพ้ว จากแยกพระประโทณ-บ้านแพ้วถึงมหาวิทยาลัย ระยะทางประมาณ 12 ก.ม.

การเดินทางโดยรถไฟ
ลงรถที่สถานีรถไฟนครปฐม เดินตรงมาทางองค์พระปฐมเจดีย์ ประมาณ 100 เมตร
ท่ารถนครปฐม- บ้านแพ้ว อยู่ด้านขวามือ

     
 
  ศูนย์ศึกษาสายมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ณ วิทยาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2214-6303-6

การเดินทาง
รถประจำทางสาย 11 16 29 34 36 50 54 79 93 113
รถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี ทางออกช่องที่ 1 ฝั่งโรงแรมเอเชีย
เดินมาทางสะพานหัวช้าง มหาวิทยาลัยอยู่ขวามือ
ทางเรือ
เรือคลองแสนแสบ ขึ้นท่าสะพานหัวช้าง